Auteur: kwalinar

Statistiek!

Wel weer een leuke als het over statistiek gaat: Op zich is de conclusie juist: 77% vindt dat hervormingen niet evenwichtig zijn. Maar: 29% wil méér, 48% wil minder. Op één lijn gezet: meer-evenwichtig-minder valt dan de 50% waarde evengoed in de categorie “Evenwichtig”. Wat is statistiek toch...

Read More

Innovatie – verbetering en/of vernieuwing

Sinds kort verdiep ik me in het onderwerp innovatie. Innovatie in de zin van doelbewuste verandering om verbetering en vernieuwing te brengen. En zo ben ik al snel bij de kern: verbetering en vernieuwing. Begrippen die dicht bij elkaar liggen, maar tegelijkertijd ook tegenstrijdige eisen stellen aan de organisatie die ze nastreeft. Waarom is dat zo? Verbetering is de incrementele, beheerste verandering die belangrijk is om een product of dienst te optimaliseren voor een klant. Daarvoor heb je een organisatie nodig die ingericht op die beheersing van de configuratie van het product of de dienst. Denk hierbij aan de optimalisatie...

Read More

De valkuil van goede eigenschappen

Vandaag weer de dagelijkse  aflevering van de Coachingskalender. Over het algemeen vind ik dat een interessant medium, dat ik graag lees en waar ik regelmatig tips in vind die ik graag ter harte neem. Maar vandaag niet. Zie de afbeelding (de aflevering van de Coachingskalender van 7 maart 2014). Het gaat om het deel: “Misschien heb je je kwaliteiten te nadrukkelijk ingezet: je bent te verantwoordelijk, te zorgzaam, te belangstellend, te bescheiden, te behulpzaam, te ijverig, te praktisch enzovoort geweest. Daarbij heb je te weinig aan jezelf gedacht en voor jezelf gezorgd, en zo ben je met beide benen in al je eigen valkuilen gestapt.” Er wordt een trits aan goede eigenschappen genoemd, die – indien van harte en ruimhartig toegepast – een negatief effect hebben. Mankeert er iets aan een “altijd dienstbare collega”? Dat iemand zich niet op de voorgrond plaatst maar altijd beschikbaar is voor haar (of zijn) collega’s? Kennelijk zijn die goede eigenschappen valkuilen waar je in kunt vallen en die je kunt overwinnen, door er een uitdaging tegenover te zetten: “een tegengestelde, positieve kwaliteit”. Maar die valkuilen waren toch al goede, positieve eigenschappen, “kwaliteiten” (immers: verantwoordelijk, zorgzaam, belangstellend, bescheiden, behulpzaam, ijverig, praktisch …)? Kun je daar teveel van hebben? De oorzaak van deze tegenstrijdigheid  zit er volgens mij in dat deze houding niet in de huidige tijdgeest past, waarin je geacht wordt voor jezelf op...

Read More

Pin It on Pinterest