Maand: januari 2013

Wintercamp 2013 – dag 3

<vervolg van gisteren/vannacht> Vandaag het Wintercamp afgerond. Wat gebeurt er veel en wat is het toch ook weer snel voorbij. De ontmoetingen zijn tegelijkertijd relaxed en intensief. Thema van vandaag: Wat gaan we doen? Wat is het resultaat van het Wintercamp? In een Open Space interventie hebben we hierover met elkaar van gedachten gewisseld. In vier hoeken van de ruimte werden initiatieven getoond op flappen en ter plekke  kon worden gesproken over/gevraagd naar/suggesties gedaan voor de ideeën voor concrete invulling ervan. Uiteindelijk hebben we er een synthese van gemaakt, omdat bepaalde initiatieven al lopen of sowieso het komende jaar aan de orde komen. Wel heel mooi om te zien hoeveel energie er ontstaat. Maar hoe zal het zijn als iedereen straks weer thuis is? Het raakte me dat mensen vertelden dat het een luxe is om zo (bijna) drie dagen met elkaar te praten over de waarde van kwaliteit(skunde) en wat we ermee moeten. Hoe gaan we eraan  bijdragen dat de world een better place wordt? De behoefte (passie) om in de wereld zaken te verbeteren, dingen aan te pakken, was zichtbaar en tastbaar. Ik herken dit goed in mijzelf,  zowel als een energiebron, als een valkuil. Het is bijzonder om te zien dat in de rust, de reflectie zoveel inzichten zich ontwikkelen. Kennelijk komen we dat in ons dagelijks leven te kort (wat doen we daar zelf aan?). In ieder geval hebben we een (geuzen)naam voor onze Gideon’s bende: “De Beweging...

Read More

Wintercamp 2013 – dag 2

<vervolg van gisteren> Vandaag een ‘werkdag’. Gisteravond hebben we in drie groepen een relatie gelegd tussen het boek Perspectieven op Kwaliteit.nl. Dit boek is feitelijk het resultaat van het vorige Wintercamp. De hoofdvraag: welke overeenkomsten herken je tussen de bijdragen in het boek en de eigen passie. Dat zijn namelijk de aanknopingspunten voor een vervolg die aansluiten bij wat ons beweegt. Vandaag was de opdracht om dit te vertalen naar een ‘bestemming’ en ‘de weg ernaar toe’, voor beide één groep plus een ‘eenmansfractie’. Met als metafoor: de boot naar Engeland. Hoe ziet ons Engeland eruit en wat nemen we mee in onze boot? Beide groepen hebben ook een wandeling gemaakt, met het pointje over de Maas bij Tegelen/Steyl. Daar zijn veel kloosters, die in de sneeuw een mooi beeld opleveren: Na deze frisse maar zeer bevredigende wandeling zijn we met mijn groep gaan definiëren wat ‘Engeland’ voor ons is: marktverbreding: de gereedschappen die een kwaliteitskundige gebruikt zijn ook heel nuttig daarbuiten, zowel in het klein als het groot. communiceren: in contact komen met anderen, buiten onze kring, om te delen welke nuttige dingen we kunnen en weten. dialoog: over waarden, in plaats van domeinen/methoden. Morgenochtend wordt dit gesprek voortgezet en vertaald naar actie. Tenslotte hadden we een intense kennismaking met de passie van Arend Oosterhoorn: wijnproeven. Daar kun je moeilijk verslag van doen, maar het was erg leuk...

Read More

Wintercamp 2013 – dag 1

Gisteren, woensdag is het Wintercamp van het NNK weer begonnen. Met als thema ‘Passie’. Ik schreef er al eerder iets (1, 2) over. Het Wintercamp lied is van Ramses Shaffy met “Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder” (zó zag het er toen uit). Eigenlijk wel een bijzonder gepassioneerd lied. Mooie dag gehad vandaag. Passie is toch wel een onderwerp dat veel aspecten in zich heeft. Wie heeft er geen passie. Wie doet geen dingen,omdat ie er een groter belang in ziet en er iets voor over heeft? Lijden lijkt soms een onmisbare fase in groei, in verder komen. Grenzen heb je dan ook in twee soorten: grenzen die je juist wel over wilt, omdat ze nodig zijn voor groei en verbetering. Maar ook grenzen die je niet over wilt, als dat nodig is om te voorkomen dat je je door je passie teveel laat meenemen en anderen hindert. Julie Scott heeft ons verteld over zingen. Zingen doe je met je hele lijf en dat hele lijf was er dan ook bij betrokken. Al doende kom je elkaar wel intensief tegen!  Julie liet ons ook een heel mooi TED-filmpje zien: Het lied krijgt zo al doende steeds meer inhoud. <wordt...

Read More

Pin It on Pinterest